Victorine van Schaick Prijzen 2014

Victorine van Schaick Prijzen 2014

Jaarlijks looft het Victorine van Schaickfonds | KNVI de Victorine van Schaick Prijzen uit. De prijzen zijn bedoeld om publicaties en vernieuwing in het informatievak te stimuleren.
Je maakt kans op een van deze prijzen als je recent een bijdrage hebt geleverd aan de innovatie van het informatievak in de ruimste zin van het woord. Dat kan een artikel, presentatie, website, blog of andere publicatie zijn, maar ook een bijzonder en vernieuwend initiatief. Je bent erin geslaagd aan het vak van informatieprofessional nieuwe vorm, betekenis of inhoud te geven. En dan gaat het niet alleen om academische maar juist ook om tastbare, misschien wel alledaagse resultaten. Een studie naar de rol van de informatieprofessional in 2040, het ontwikkelen van een app voor optimale kennisuitwisseling, of bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom open access, linked (open) data, sociale media en innovaties voor specifieke doelgroepen zoals kinderen, leesgehandicapten of ouderen.

Drie prijzen

Er zijn drie prijzen beschikbaar:
– de Victorine van Schaick Prijs (€ 2000,- en de Victorine van Schaick Penning)
– de BibliotheekInitiatiefPrijs (€ 1500,-)
– de Scriptieprijs (€ 1000,-).
Inzendingen en inlichtingen

De jury nodigt iedereen uit om vernieuwende initiatieven of publicaties in te zenden vóór 15 september 2014. De jury wordt gevormd door het bestuur van het Victorine van Schaickfonds | KNVI.

Je inzending moet wel na 31 december 2012 geschreven of ontwikkeld zijn. Voor bachelor scripties, master theses of proefschriften geldt dat deze na 31 december 2012 verdedigd moeten zijn.

De bijdragen kunnen in digitale vorm en/of via een link, voorzien van een kort cv van auteur of maker gemaild worden naar Martina.Borghmans@kb.nl
Ook voor nadere inlichtingen over de prijzen kun je op dit emailadres terecht.

Zie om een indruk te krijgen ook bijgaand filmpje met de prijswinnaars van vorig jaar:KNVI
Martina Borghmans
Coördinator Victorine van Schaickfonds | KNVI

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*