Victorine van Schaick Prijs 2013 voor innovatie

Early Bird korting congres KNVI

Om innovatie in het informatievak te stimuleren looft het Victorine van Schaickfonds KNVI jaarlijks de Victorine van Schaick Prijs uit. De jury roept iedereen op om initiatieven of publicaties die voor de prijs in aanmerking komen vóór 15 september 2013 voor te dragen. Ze kunnen in digitale vorm en/of via een link en voorzien van een kort cv van auteur of maker gemaild worden naar: ans.terwoerds@gmail.com

Je maakt kans op deze prijs als je recent een bijdrage hebt geleverd aan de innovatie van ons vak in de ruimste zin van het woord. Dat kan een artikel, presentatie, website, blog of andere publicatie zijn, maar ook een bijzonder en vernieuwend initiatief. Je bent er in geslaagd aan het vak van informatieprofessional nieuwe vorm, betekenis of inhoud te geven. En dan gaat het niet alleen om academische maar juist ook om tastbare, misschien wel alledaagse resultaten. Een studie naar de rol van de informatieprofessional in 2040, het effect van informatiestromen op 3D-printen, het ontwikkelen van een app voor optimale kennisuitwisseling binnen een organisatie, een advies over de inzet van een enterprise search tool om open data toegankelijk te maken, ontwikkelingen rondom big data, bibliotheken of sociale media, een studie naar onderwijs en bibliotheken, innovatieve toegang tot specifieke doelgroepen zoals kinderen, blinden of ouderen, etc.
Er zijn drie prijzen beschikbaar voor alles wat op vernieuwing gericht is:
•de Victorine van Schaick Prijs (€ 1500,- en de Victorine van Schaick Penning)
•BibliotheekInitiatiefPrijs (€ 1000,-)
•de Scriptieprijs (€ 750,-).
Heb je in je bachelor scriptie, master thesis of proefschrift wezenlijke aandacht besteed aan ons vak ding dan mee naar één van de prijzen. Je inzending moet wel na 31 december 2011 geschreven of ontwikkeld zijn. Voor scripties en proefschriften geldt dat deze na 31 december 2011 verdedigd moeten zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*