Vakblad InformatieProfessional overgenomen door GO opleidingen

Het in Voorburg gevestigde GO opleidingen neemt per 1 april 2013 het vakblad InformatieProfessional en de portal InformatieProfessional.nl over van Otto Cramwinckel Uitgever te Amsterdam. Het blad zal voortaan verschijnen bij de nieuw opgerichte Uitgeverij IP. Peter van Gorsel gaat namens GO opleidingen de uitgeversfunctie vervullen.

InformatieProfessional is 17 jaar geleden ontstaan uit het samengaan van de vakbladen Open en Login. Het magazine richt zich op informatiewerkers in de volle breedte van het vakgebied. Lezers zijn werkzaam bij onder andere bibliotheken, grote bedrijven, universiteiten, archieven, musea, onderwijsinstellingen, gemeentes, provincies en de rijksoverheid.

Met de overname van InformatieProfessional wil GO opleidingen een bijdrage leveren aan het vak in de meest brede zin.

Uitgeverij IP zet de onafhankelijke koers van InformatieProfessional voort. De huidige redactie en eindredacteur Ronald de Nijs blijven aan blad en site verbonden. Otto Cramwinckel neemt zitting in de redactieadviesraad van het vakblad; ook zijn inbreng wordt dus gecontinueerd.

Persbericht d.d. 22 maart 2013, zie ook de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*