Persoonlijke gegevens

Naam

Harold van Strien

Motivatie om lid te worden

delen van kennis en informatie

Bedrijfsnaam

Gemeente Amsterdam Cluster Ruimte en Economie

Functie

Informatiespecialist

Expertise gebieden

Archief, Digitalisering