KVAN-dagen 2013: 10 en 11 juni 2013 in Amsterdam

KVAN-dagen 2013: 10 en 11 juni 2013 in Amsterdam

Bron:programma

KVAN-dagen 2013 in Amsterdam: KIEZEN!
inschrijven niet meer mogelijk

Over het programma
De tientallen reacties op de call for papers illustreren hoe actueel het thema ‘Kiezen!’ is. Vijfentwintig geselecteerde voorstellen vormen de basis van het programma. Ze laten zien dat steeds meer archiefinstellingen zich heroriënteren op de functie en identiteit. De krimpende budgetten hebben gevolgen voor de inzet van mensen en middelen, terwijl technologische ontwikkelingen tegelijkertijd om investeringen in nieuwe expertise en infrastructuren vragen. Archivarissen staan daarbij voor moeilijke keuzes die gevolgen kunnen hebben voor de professie.
Onderwerpen:
Digitale dilemma’s
Selectie en toegang
Professie
Nieuwe zakelijkheid
Beheer en behoud

Beide dagen worden afgetrapt met een keynotelezing van een hoogleraar die op eigen wijze het thema Kiezen! belicht. Op maandag 10 juni opent Sheila Anderson, professor e-research aan King’s College University Londen, de conferentie. Zij benadert het archiefveld vanuit de kansen en mogelijkheden die de digital humanities bieden. Op dinsdag 11 juni is het woord aan Marcel Wissenburg. Voor deze hoogleraar politieke theorie aan de Radboud Universiteit Nijmegen is het thema Kiezen! een rode draad in het vakgebied. Tijdens een plenaire presentatie op 10 juni geeft Algemeen Rijksarchivaris Martin Berendse een toelichting op de Innovatieagenda voor de archiefsector.

Het programma wordt omlijst met een congresdiner in De Bazel en rondleidingen door het Atria – Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*