Informatienetwerken, Privacy, Spanning daartussen ?

Informatienetwerken

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) houdt maandelijks een Communicatieplein met als doel innovatieve ontwikkelingen met de medewerkers te communiceren. Het AIN had de eer om op 3-6-14 een presentatie te geven over het Amsterdam Informatie Netwerk. Douwe Schmidt, een van de initiatiefnemers van hetBits of Freedom, gaf een presentatie over de digitale veiligheid.

Leo Willemse van de OBA schreef het onderstaande verslag van dit Communicatieplein.

Peter Evers, van het Amsterdam Informatie Netwerk, en voormalig kennismanager bij de bibliotheek van o.a. ABNAMRO, nam ons mee langs de geschiedenis van het AIN en de bibliotheken die wij “speciaal” noemen: bedrijfsbibliotheken van bijvoorbeeld banken, accountants-, en advocatenkantoren. Veel [libimg align=left>/upload/afbeeldingen/Fotoos/img_1025kl_thumb1.jpg[/libimg>van deze bibliotheken zijn tamelijk geïsoleerd, met hun specifieke maar daarom niet unieke problematiek. In het AIN praten ze daarover, sinds 1998. Herkenbaar voor ons was de lichte schaamte als men in het openbaar vertelde documentalist te zijn. Het blijft treurig dat bibliothecarissen, helpers van iedereen, zo’n zwak zelfbeeld hebben.

Lid worden van het AIN is gratis en voor het leven. De winst zit hem vooral in kennismaken met vakgenoten, uitwisseling van ideeën, netwerken. Te lang zijn medewerkers van OB’s en bedrijfsbibliotheken gescheiden opgetrokken, dat is wat Peter Evers ons meegeeft. Bepaalde problemen zijn zeer vergelijkbaar, zoals de gedachte dat bibliotheken hun bestaanrecht verliezen, want “we hebben toch Google?”

Wat doet het Privacy Café ?

Zeer opmerkelijk was de zeer succesvolle start van het Privacy Café, ook binnen de muren van de OBA. Op 24 mei waren meer dan 50 mensen aanwezig om met de vrijwilligers van het Privacy Café te kijken naar hun digitale veiligheid. Want daar draait het om bij het PC: hoe veilig is het Wereld Wijde Web. Douwe [libimg align=left>/upload/afbeeldingen/Fotoos/douwekl_thumb1.jpg[/libimg>Schmidt, een van de initiatiefnemers, en aanwezig bij het Communicatieplein, stelt dat Edgar Snowden , de man die zo moet boeten voor zijn onthullingen over de Amerikaanse veiligheidsdiensten, de aanleiding was voor oprichting van het PC.
Douwe begint zijn presentatie met een beeld van een zeer gesloten bibliotheek, die van Buenos Aires, slechts na het tonen van je paspoort krijg je toegang en de materialen staan zijn niet “zomaar” toegankelijk. Nee , dan de OBA! “Een van de redenen om van Amsterdam te houden.” Douwe Schmidt, werkt bij Greenhost, schrijft voor internetblad De Correspondent, en is vrijwilliger bij Bits of Freedom, de lobbyclub voor digitale vrijheid .
Acht keer heeft er nu een Privacy Café plaatsgevonden waarvan 2x in de OBA. Het PC komt graag naar de OBA, stelt Schmidt, want daar komt een extreem grote dwarsdoorsnede van de bevolking: ouders met kinderen, ouderen, etc. Maar let wel op: het PC biedt geen plug and play -je moet zelf aan de slag.

Het PC wil de abstractielaag van het internet gedeeltelijk verwijderen: wat gebeurt er met het kabeltje thuis? Daar zit een enorme infrastructuur aan vast:denk aan de zeekabels die bij Katwijk en Zandvoort ons land binnenkomen met al die gegevens die heen en weer gaan. In Amsterdam staat misschien de grootste dataverzamelaar ter wereld. Het fundamentele inbouwidee bij Internet is dat alles gebaseerd is afspraken: bv: bij Twitter gebruik je maximaal 140 tekens, er is maar één Wikipedia -dat zijn afspraken. Verduidelijking: het ontbreekt aan onderlinge verbinding. Google, Facebook, Twitter zijn silo’s vol opslag; zij beheren de informatie. Dat is op zich niet erg, als de gebruikers niet al het werk voor b.v. Google zou doen.
Bij het Privacy Café gaat men aan de slag met de eigen apparatuur, en vooral met versleuteling (encryptie). Versleuteling simuleert verificatie en privé-berichten en zorgt ervoor dat we weer gewoon met elkaar kunnen praten – en daar is de OBA een prima plek voor. Door versleuteling via het PGP ( Pretty Good Privacy) plaats je een envelop om de mail of chat heen -net zoals vroeger massaal en nu nog sporadisch gebeurt. Het is vooral goed te gebruiken voor onderling verkeer,tussen twee personen. Voor bedrijven, die zich moeten houden aan de Archiefwet ligt het ingewikkelder.
Vraag uit de zaal was: waarvoor lobbyen jullie nu? Een ondergronds internet? Douwe, eigenlijk willen we de gebruiker de beheersing over zijn eigen machines teruggeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*