Erfgoedinstellingen en de nieuwe cookie wetgeving

Erfgoedinstellingen en de nieuwe cookie wetgeving

Bron: BlogSpeel-en-deelsessie over cookies. Een welkome bijeenkomst, want de vraag hoe met de nieuwe cookie wetgeving om te gaan is voor alle erfgoedinstellingen een hoofdpijndossier.

Cookies?
Cookies zijn “een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt" (citaat Wikipedia). Het zijn kleine tekstbestandjes die websitegebruik vastleggen en interessant zijn voor met name marketingdoeleinden en het verzamelen van statistieken. Zo kunnen inloggegevens en surfinformatie worden vastgelegd. Omdat het hier gaat om privacy gevoelige informatie is het gebruik van cookies omstreden. Browsers staan het gebruik van cookies standaard toe. Vandaar dat er in de nieuwe wetgeving naar wordt gestreefd website bezoekers expliciet te vragen of er cookies mogen worden geplaatst.

De nieuwe wetgeving
Om tot enige klaarheid te komen mocht Ñusta Nina, juriste en docent Information/Medialaw op de Hogeschool van Amsterdam, de nieuwe cookie wetgeving van enige duiding voorzien. De cookie wetgeving is vastgelegd in de vernieuwde Telecommunicatie wet (om precies te zijn injuni 2012 is ingevoerd. Deze wijziging is weer geboren vanuit de (eveneens vernieuwde)opt-in principe.
• Het gebruik van zogenaamdediscussie.

Wat is nu wijsheid?
In ieder geval is het niet aan te bevelen helemaal niets te doen. Iedere instelling die op een serieuze manier met de persoonsgegevens van de websitebezoeker wil omgaan, zal in ieder geval een privacy statement moeten opnemen. Maakt de website gebruikt van cookies dan moet er expliciet worden gevraagd of hij die cookies, uitgezonderd dus de bovengenoemde functionele cookies, in de browser mag plaatsen. Vervolgens is dan de vraag: hoe doe je dat netjes en zonder al te veel ergenis op te wekken? Aanbeveling nummer één is in ieder geval niet te kiezen voor een alles-of-niets statement: stem toe met het gebruik van cookies of anders mag je de website niet bezoeken. Ook wel een "cookie-wall" genoemd. Op deze manier geef je de gebruiker geen enkele keuze: dat is zekerhet Regionaal Archief Leiden (RAL) gekozen voor een niet al te opdringerige zwarte band aan de bovenkant van de website. Mooi is dat na de keuze voor "details" er kan worden gekozen voor het seperaat toestaan van cookies voor webstatistieken en sociale media.
[libimg>/upload/afbeeldingen/zwarteband.jpg[/libimg>
De cookie balk van het RAL

DeHet Nationaal Archief (alsmedecookiebeleid. Dit is dus strikt genomen onvoldoende: de gebruiker wordt niet expliciet gevraagd in te stemmen met de cookies.

Daling bezoek?
Een vermeldenswaarde neveneffect van de elegante oplossing bezoekers op de website toe te laten zonder instemming met het gebruik van de cookies, is dat deze bezoekers door de webstatistiek pakketten die werken met cookies niet meer worden geteld. Dit moet niet worden onderschat. Het RAL mat na invoering van de zwarte cookiebalk een daling in websitebezoek van ruim 70%! Door te kijken naar het webverkeer kon worden afgeleid dat het aantal bezoekers ongeveer hetzelfde was gebleven. Dit is toch wel een zeer onwenselijk bijeffect, dat pleit voor enige versoepeling van de wet.

Meer lezen
•aanvulling (met zeer waardevolle Google Analytics tips!) van zijn kant op de Archief 2.0 bijeenkomst
•Informatie rijksoverheid over de cookiewetgeving
•

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*