Auteursrechtheffing op ‘digitaal kopiëren’ door bedrijven?

Auteursrechtheffing op 'digitaal kopiëren' door bedrijven?

Bedrijven betalen reeds een heffing voor elke papieren kopie van auteursrechtelijk beschermde content.Recht.nl

Wat is reprorecht?
Het kopieëren uit beschermde werken (boeken, kranten, tijdschriften) is auteursrechtelijk gezien "verveelvoudigen". De auteurs-rechthebbende moet hiervoor van tevoren toestemming voor geven. In de praktijk werkt dit anders, bovendien zijn er verscheidene beperkingen op het auteursrecht. Bepaalde vormen van verveelvoudigen zijn zonder toestemming toegelaten. De bekendste is de regeling inartikel 16c dan wel betaling van een billijke vergoeding: de thuiskopie-heffing op blanco beeld- en geluidsdragers (waaronderartikel 16h Auteurswet. Ook hier: kopieëren mag, maar er moet een billijke vergoeding worden betaald. Die moet jaarlijks op rekening worden betaald. Met de inning en het verdelen daarvan over de rechthebbenden isTe innen bedragen op jaarbasis variëren van 17 tot bijna 5.000 euro. Op deze manier wordt jaarlijks zo’n 25 miljoen euro geïncasseerd.

In bedrijven wordt in toenemende mate digitaal gewerkt en dat geldt ook voor de uitwisseling van boek- en tijdschriftartikelen. Dat gebeurt nu veelal op intranet of via e-mail. Die digitale kopieën vallen niet onder de regeling van artikel 16h.
De Reprorecht manager is daarom nu in overleg met de uitgevers enerzijds en MKB en VNO-NCW anderzijds om tot een nieuwe regeling te komen.

Meer lezen?
Bronnen:Wieringa Advocaten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*