Hatch

Hatch zoekt, vindt én verbindt kennis- en informatieprofessionals.
Informatie- en kennismanagement is het centrale thema bij klanten en kandidaten.
Dit omvat de kunde om informatieverzoeken op de juiste wijze te interpreteren, informatie te verzamelen en ‘op maat’ te presenteren voor zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Maar ook informatie- en kennisstromen te beheren en te analyseren.