AIN Nieuwsbrief nr. 7

Nieuwsbrief nr. 5 met de uitnodiging voor de InfoBatte

In de nieuwe (zomer) nieuwsbrief vind je de uitnodiging voor de vijfde infoBattle op 29 september bij de BoekmanStichting.
Ook de datum voor het 10e Kerstdiner staat vast: donderdag 15 december 2016, reserveer die datum alvast. Het belooft een mooi diner te worden, dus reserveer de datum alvast in je agenda. Na de zomer volgen alle details.

IISG 2-6-2016

Op donderdag 2 juni 2016 werd een bezoek gebracht aan Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), de grootste instelling ter wereld op het gebied van de sociale geschiedenis. Het dankt deze positie vooral aan het feit dat het al sinds 1935 probeert het culturele erfgoed van de vaak bedreigde arbeidersbeweging en andere emancipatorische groepen en stromingen veilig te stellen. Marja Musson van de afdeling Collectieverwerking heeft de 30 AIN-deelnemers uitgebreid geïnformeerd over het instituut en de rol van de afdeling Collectieverwerking. Daarnaast kregen we een rondleiding, die werd afgesloten met een borrel.

Het IISG is in 1935 opgericht door N.W. Posthumus. Nicolaas Wilhelmus Posthumus was getrouwd met Willemijn Posthumus-van der Goot (zij was mede-oprichtster van het IIAV, nu).

In 1979 werd IISG onderdeel van de KNAW en in 1989 verhuisde het naar de huidige locatie aan de Cruquiusweg in Amsterdam.
De afdeling Collecties (voor de reorganisatie 30 fte; na de reorganisatie 19 fte) bestaat uit 3 afdelingen:

  • Collectievorming
  • Collectieverwerking
  • Dienstverlening en collectiebehoud

De afdeling Collectieverwerking bestaat uit 8 medewerkers (6 fte) en 1 tijdelijke medewerker, jaarlijks versterkt door 27 vrijwilligers/stagiairs/vakantiekrachten.

Het eerste speerpunt in de huidige beleidsplanperiode is het terugdringen van de achterstanden. Niet alleen archieven maar ook collecties van diverse materiaalsoorten worden nu beschreven in EAD (Encoded Archival Description), er wordt meer projectmatig gewerkt, vaste werkzaamheden worden ingepland en er wordt vooral gezocht naar pragmatische oplossingen. De afdeling kan niet alles doen en moet continu keuzes maken.

Het tweede speerpunt betreft het verwerken van digital born collections: archieven en collecties die uitsluitend digitaal aangeleverd worden, hetgeen inhoudt dat de workflow en de inhoud van het werk zal veranderen. Er is daardoor ook behoefte aan andere metadata-standaarden zoals MODS, METS, PREMIS etc.

De afdeling werkt met de volgende systemen: het open source catalogussysteem Evergreen, XMetal Author en een eigen gebouwde acquisitiedatabase.

Het onderstaande plaatje geeft de kern van de werkzaamheden weer.

Van de cijfers moet je wel onder de indruk zijn ("zonder lijst" wil zeggen dat deze archieven niet geïnventariseerd zijn en geen inventaris (lijst) hebben)!

Gebruikers van de collecties zijn onderzoekers, studenten (o.a. politicologie, geschiedenis) en veel geïnteresseerden uit het buitenland waar het IISG grote bekendheid geniet.

Na deze algemene informatie over het instituut zij we in twee groepen rondgeleid langs de archieven van vakbewegingen, anarchistische bewegingen, linkse politieke partijen, vredesbewegingen en mensenrechtenorganisaties als Amnesty International, waarbij posters, foto's, film, geluidsbanden, boeken, tijdschriften en objecten werden getoond.

Zo hebben we de enig overgebleven pagina van het Kommunistisch Manifest van Karl Marx, de oorspronkelijke tekst van De Internationale, de duizelingwekkende collectie buttons (Ban de Bom) en speldjes, een krakersoutfit of het door de gevangenisdirectie geweigerde pakketje voor een gewetensgevangene in Azië, kunnen bewonderen.
Ook was er veel materiaal over gastarbeiders, zoals een advies van het Turkse Arbeidsbureau aan de arbeiders die naar het buitenland vertrokken uit 1963.
Wat opviel waren de aantallen en de diversiteit van de materialen zoals die in de foto’s zijn te zien. Een deelneemster gaf tijdens de rondleiding aan verrast te zijn door de netheid van de ruimtes. Een pluim dus. De etage van de nog niet verwerkte collecties kregen we niet te zien.

De afsluitende borrel met hapjes was gezellig, er werd veel genetwerkt.

Dank IISG en Marja Musson!

Het programma was:

Locatie Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam, voor de route-omschrijving zie hun site
15.45 Ontvangst met koffie en thee
16.00 Korte introductie over het instituut en de rol van de afdeling Collecties
16.15 Rondleiding
17.00 Borrel

InfoBattles

InfoBattles

De verslagen en foto’s van de InfoBattles in Den Haag en Tilburg zijn gepubliceerd. Zie de sites van Biebtobieb en Prissma.
Donderdag 26 mei is Groningen aan de beurt, dan organiseert het NIN een bezoek aan de HanzeMediatheek in Groningen en een InfoBattle.
Reserveer donderdag 29 september voor de InfoBattle bij de AIN in Amsterdam.

Maandag 30 mei: Performance Evaluation in The Arts - Francesco Chiaravalloti

Maandag 30 mei: Performance Evaluation in The Arts – Francesco Chiaravalloti

Met de reeks Onderzoek in zicht biedt de bibliotheek van de Boekmanstichting onderzoekers een podium om hun scriptie of dissertatie op het gebied van kunst- en cultuurbeleid en praktijk toe te lichten. Dit kan ook lopend onderzoek betreffen.

Performance evaluation in the arts: from the margins of accounting to the core of accountability

Op 30 mei j.l. gaf Francesco Chiaravalloti in de bibliotheek van de Boekmanstichting een toelichting op zijn proefschrift Performance evaluation in the arts.

De vraag is of het mogelijk is om de artistieke waarde van een culturele uiting, objectief te beoordelen, omdat een culturele uiting ontastbaar is en subjectief wordt beleefd. Chiaravalloti beschrijft in zijn proefschrift hoe culturele instellingen hun eigen artistieke waarde trachten te beoordelen, en hoe overheden dat doen. Ook gaat hij in op de verschillen daartussen. Dankzij deze waardevolle inzichten én de actualiteit daarvan door het recente advies van Raad voor Cultuur, kon de presentatie van Chiaravalloti tijdens Onderzoek in Zicht, 30 mei jongstleden, op veel belangstelling rekenen.

Het uitgebreide verslag is te lezen op de site van de Boekmanstichting.

Het proefschrift is hier te downloaden.

Resultaten onderzoek naar toolgebruik wetenschappelijk onderzoek beschikbaar

Resultaten onderzoek naar toolgebruik wetenschappelijk onderzoek beschikbaar

Science is in transition. Bibliotheken volgen het proces van veranderingen in wetenschappelijke communicatie op de voet en passen hun dienstverlening aan nieuwe werkwijzen van hun klanten aan. Het gaat bijvoorbeeld om data delen, outreach-activiteiten, delen van pre-prints en presentaties, open workflows en protocollen en veranderende peer review en assessments. Om beleid goed te onderbouwen is gedetailleerde informatie over gaande veranderingen van belang.

Bianca Kramer en Jeroen Bosman (beide van de Universiteitsbibliotheek Utrecht) hebben hun onderzoek naar innovaties en workflows in de wetenschappelijke communicatie afgerond. De enquête is met een respons van 20.663 geslaagd te noemen. Bianca en Jeroen hebben de data gedeeld als dataset (ruwe zowel als opgeschoonde data) in Zenodo, en sinds kort ook als vriendelijk interactief dashboard met Silk. Ook hebben zij een datapaper geschreven met de methodologische details, in F1000Research.

Hiermee zijn de resultaten beschikbaar voor de gemeenschap, zowel voor verdergaande analyse als direct gebruik. Zelf plannen zij ook analyses en vervolgonderzoek en tevens willen zij collega’s in het land aanmoedigen (o.a. via een workshop voor de O&O groep van KNVI) om de data te analyseren en in te zetten, bijvoorbeeld bij evaluatie en vernieuwing van dienstverlening.

Alle details en links naar de genoemde publicaties staan op de projectwebsite.

Ook is er een database met meer dan 600 tools beschikbaar.

Het Vogin Fonds ondersteunde dit initiatief.

Symposium E-Discovery Robotisering van Informatiemanagement 21-4

Symposium E-Discovery Robotisering van Informatiemanagement 21-4

Hoe zorgen we dat een ‘bonnetje Teeven’ nooit meer zoek raakt? En is robotisering een zegen of een vloek? In het symposium E-Discovery bespreken we deze en andere actuele onderwerpen rond de robotisering van informatiemanagement.

Het lectoraat E-Discovery van de Hogeschool van Amsterdam heeft een programma samengesteld met interessante sprekers, onder andere van Blendle en IBM Watson. Er is een informatiemarkt en een buffet, met ruime gelegenheid om kennis en contacten uit te wisselen.

Waar: Congrescentrum, Weesperstraat 113 Amsterdam
Wanneer: Donderdag 21 April 13.00 – 19.30 uur

Zie voor het programma en inschrijfmogelijkheid de site van de HvA.

HIN Infobattle 24-3

HIN Infobattle 24-3, aansluitend op Prissma’s Academy 2016 Cyber Security

HIN opent ook weer in 2016 de serie InfoBattles, die zal uitmonden in een eind Battle op het KNVI-Jaarcongres op donderdag 10 november. In samenwerking met Prissma wordt deze InfoBattle gehouden op donderdag 24 maart 2016. De AIN InfoBattle zal worden gehouden op donderdag 29 september. Zie het verslag en het verslag van de InfoBattle bij Cubiss.

Vanuit de duistere wereld van de cybercrime (zie de Prissma-site) duiken we het café in en gaan we, onder het genot van een hapje en een drankje, ook hacken, lifehacken, wel te verstaan. Welke groep verstaat die kunst als beste en vindt de antwoorden op de potpourri aan quizvragen? Het draait natuurlijk vooral om fun 🙂 en small talk.
De Infobattle wordt wederom gesponsord door GO Opleidingen.

Details en inschrijven op de HIN-site.